Registrace do ČSTH

Řádným členem ČLS JEP, z.s.:

  • se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP, z.s. a zaváže se přispívat k jejich plnění
  • je každý člen některé z jejích organizačních složek. Množství organizačních složek, jejichž může být členem, není omezeno.
  • se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Žádost o přijetí se zdůvodněním je nutno zaslat předsednictvu ČLS JEP, z.s., které rozhodne o přijetí každé právnické osoby individuálně. Členství právnické osoby je upraveno schválenou přihláškou pro právnické osoby .

Výbor organizační složky je jejím řídícím a výkonným orgánem; je v kontaktu s jednotlivými členy této organizační složky (např. posílá informace o jejích aktivitách, nabízí účast na edukačních akcích apod.); výbor spolupracuje s předsednictvem ČLS JEP, z.s.. Výbor též stanoví výši členských příspěvků organizační složky. Některé organizační složky mají diferencovanou výši členských příspěvků pro různé kategorie (skupiny) členů, např. v závislosti na věku. Členské příspěvky se hradí jedenkrát ročně. Výbor organizační složky může rovněž ukončit členství svých členů, neplní-li povinnosti, uváděné ve Stanovách ČLS JEP, z.s..

Další informace naleznete v záložce Členská evidence.

 

Při registraci zvolte v sekci Přihláška do odborné společnosti volbu Česká společnost pro trombózu a hemostázu