Novinky

8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 18. – 20.11. 2021 Místo konání: Konferenční centrum CITY, Pankrác, Praha Pořadatel: Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Odborný program kongresu je připravován ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a Českou asociací sester. Registrace Program

Read more

Edukační seminář o 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí „MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR“

Edukační seminář o 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí „MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR“ 9.prosince 2021, 12:00 – 15:00 Místo konání: Lékařský dům Program Edukační seminář o 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí „MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR“

Read more

Webinář TROMBÓZA A MALIGNITA

Webinář TROMBÓZA A MALIGNITA Nakladatelský dům GRADA ve spolupráci s Českou angiologickou společností ČLS JEP pořádají webinář na téma TROMBÓZA A MALIGNITA Odborný garant a předsedající: Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. TERMÍN: 20. října 2021 od 14 hodin Počet kreditů: 4 Program webináře a registrace: https://www.grada.cz/vzdelavani/tromboza-a-malignita/ ID webináře: 103600 Odkaz na web Program Webinář TROMBÓZA…

Read more

15. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace

15. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace 15. – 16. září 2021 Místo konání: Hotel Galant Lednice Dovolujeme si Vás pozvat na 15. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace, 15. – 16. října 2021, u kterého bylo organizačním výborem dodatečně rozhodnuto o pořádání tzv. hybridní formou. Půjde tedy o kombinaci prezenční formy v hotelu Galant Lednice s možností vzdáleného…

Read more

Stanovisko výboru ČSTH k problematice očkování proti infekci COVID-19 očkovací látkou firmy AstraZeneca

Stanovisko výboru ČSTH k problematice očkování proti infekci COVID-19 očkovací látkou firmy AstraZeneca Stanovisko výboru ČSTH k problematice očkování proti infekci COVID-19 očkovací látkou firmy AstraZeneca #ultib3-171381069661b0b746285d1 { min-height:50px; } #ultib3-171381069661b0b746285d1 img.ultb3-img { height: px; } #ultib3-171381069661b0b746285d1 .ultb3-btn { border:2px solid #1e73be;border-radius:50px;color:#898989; } #ultib3-171381069661b0b746285d1 .ultb3-btn:hover { background:#1e73be;color:#ffffff; }

Read more

PROZATÍMNÍ DOPORUČENÍ Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu pro diagnostiku a léčbu vakcínou mediované imunitní trombotické trombocytopenie vyvolané vakcinací proti sars-cov-2 a Vakcínou mediovaná imunitní trombotická trombocytopenie (VITT) – diagram

Doporučené postupy a stanoviska PROZATÍMNÍ DOPORUČENÍ Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu pro diagnostiku a léčbu vakcínou mediované imunitní trombotické trombocytopenie vyvolané vakcinací proti sars-cov-2 #ultib3-12587347661b0b7462d58f { min-height:50px; } #ultib3-12587347661b0b7462d58f img.ultb3-img { height: px; } #ultib3-12587347661b0b7462d58f .ultb3-btn { border:2px solid #1e73be;border-radius:50px;color:#898989; } #ultib3-12587347661b0b7462d58f .ultb3-btn:hover { background:#1e73be;color:#ffffff; } Vakcínou mediovaná trombotická trombocytopenie ( VITT) – diagram…

Read more

Stanovisko ČSTH k problematice očkování proti infekčnímu onemocnění COVID-19

V souvislosti s prohlubováním poznatků o výskytu trombotických projevů v souvislosti s diskutovanou vakcinací odkazujeme i na přiloženou citaci. Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med. 2021 Apr 9. doi: 1056/NEJMoa2104882. Stanovisko ČSTH k problematice očkování proti infekčnímu onemocnění COVID-19 očkovací látkou AstraZeneca…

Read more

Nově zvolený výbor ČSTH na funkční období 2019-2023

Na základě výsledků druhého kola voleb proběhla dne 28.11.2018 na schůzi výboru ČSTH ČLS JEP volba nového výboru a revizní komise. Výbor ČSTH ČLS JEP na funkční období 2019-2023 byl zvolen následovně: Dyr Jan Evangelista, prof. Ing., DrSc., předseda Penka Miroslav, prof. MUDr., DrSc., 1. místopředseda Salaj Peter, MUDr., 2. místopředseda Jansa Pavel, doc. MUDr.,…

Read more

1. kolo voleb do výboru a revizní komise ČSTH

Podle § 3 Stanov České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (dále ČSTH) během dubna 2018 proběhlo 1. kolo voleb. Seznam kandidátů navržených v 1. kole do výboru a revizní komise ČSTH je v abecedním pořadí zveřejněn na webových stránkách ČSTH. Druhé kolo voleb probíhá opět kombinovanou formou – elektronicky a písemně od 21.5.2018…

Read more