Novinky

Stanovisko výboru ČSTH k problematice očkování proti infekci COVID-19 očkovací látkou firmy AstraZeneca

Stanovisko výboru ČSTH k problematice očkování proti infekci COVID-19 očkovací látkou firmy AstraZeneca Stanovisko výboru ČSTH k problematice očkování proti infekci COVID-19 očkovací látkou firmy AstraZeneca #ultib3-1949766537633914c4a36d9 { min-height:50px; } #ultib3-1949766537633914c4a36d9 img.ultb3-img { height: px; } #ultib3-1949766537633914c4a36d9 .ultb3-btn { border:2px solid #1e73be;border-radius:50px;color:#898989; } #ultib3-1949766537633914c4a36d9 .ultb3-btn:hover { background:#1e73be;color:#ffffff; }

Read more

PROZATÍMNÍ DOPORUČENÍ Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu pro diagnostiku a léčbu vakcínou mediované imunitní trombotické trombocytopenie vyvolané vakcinací proti sars-cov-2 a Vakcínou mediovaná imunitní trombotická trombocytopenie (VITT) – diagram

Doporučené postupy a stanoviska PROZATÍMNÍ DOPORUČENÍ Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu pro diagnostiku a léčbu vakcínou mediované imunitní trombotické trombocytopenie vyvolané vakcinací proti sars-cov-2 #ultib3-449821661633914c4a86cf { min-height:50px; } #ultib3-449821661633914c4a86cf img.ultb3-img { height: px; } #ultib3-449821661633914c4a86cf .ultb3-btn { border:2px solid #1e73be;border-radius:50px;color:#898989; } #ultib3-449821661633914c4a86cf .ultb3-btn:hover { background:#1e73be;color:#ffffff; } Vakcínou mediovaná trombotická trombocytopenie ( VITT) – diagram…

Read more

Stanovisko ČSTH k problematice očkování proti infekčnímu onemocnění COVID-19

V souvislosti s prohlubováním poznatků o výskytu trombotických projevů v souvislosti s diskutovanou vakcinací odkazujeme i na přiloženou citaci. Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med. 2021 Apr 9. doi: 1056/NEJMoa2104882. Stanovisko ČSTH k problematice očkování proti infekčnímu onemocnění COVID-19 očkovací látkou AstraZeneca…

Read more

Nově zvolený výbor ČSTH na funkční období 2019-2023

Na základě výsledků druhého kola voleb proběhla dne 28.11.2018 na schůzi výboru ČSTH ČLS JEP volba nového výboru a revizní komise. Výbor ČSTH ČLS JEP na funkční období 2019-2023 byl zvolen následovně: Dyr Jan Evangelista, prof. Ing., DrSc., předseda Penka Miroslav, prof. MUDr., DrSc., 1. místopředseda Salaj Peter, MUDr., 2. místopředseda Jansa Pavel, doc. MUDr.,…

Read more

1. kolo voleb do výboru a revizní komise ČSTH

Podle § 3 Stanov České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (dále ČSTH) během dubna 2018 proběhlo 1. kolo voleb. Seznam kandidátů navržených v 1. kole do výboru a revizní komise ČSTH je v abecedním pořadí zveřejněn na webových stránkách ČSTH. Druhé kolo voleb probíhá opět kombinovanou formou – elektronicky a písemně od 21.5.2018…

Read more