Novinky

Stanovisko ČSTH k problematice očkování proti infekčnímu onemocnění COVID-19

V souvislosti s prohlubováním poznatků o výskytu trombotických projevů v souvislosti s diskutovanou vakcinací odkazujeme i na přiloženou citaci. Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med. 2021 Apr 9. doi: 1056/NEJMoa2104882. Stanovisko ČSTH k problematice očkování proti infekčnímu onemocnění COVID-19 očkovací látkou AstraZeneca…

Read more

Nově zvolený výbor ČSTH na funkční období 2019-2023

Na základě výsledků druhého kola voleb proběhla dne 28.11.2018 na schůzi výboru ČSTH ČLS JEP volba nového výboru a revizní komise. Výbor ČSTH ČLS JEP na funkční období 2019-2023 byl zvolen následovně: Dyr Jan Evangelista, prof. Ing., DrSc., předseda Penka Miroslav, prof. MUDr., DrSc., 1. místopředseda Salaj Peter, MUDr., 2. místopředseda Jansa Pavel, doc. MUDr.,…

Read more

1. kolo voleb do výboru a revizní komise ČSTH

Podle § 3 Stanov České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (dále ČSTH) během dubna 2018 proběhlo 1. kolo voleb. Seznam kandidátů navržených v 1. kole do výboru a revizní komise ČSTH je v abecedním pořadí zveřejněn na webových stránkách ČSTH. Druhé kolo voleb probíhá opět kombinovanou formou – elektronicky a písemně od 21.5.2018…

Read more