Výbor ČSTH ČLS J.E.P

 • MUDr. Jaromír Gumulec

     předseda

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba
Tel.: 597 372 296

E-mail: jaromir.gumulec@fno.cz

  • doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Místopředseda

Angiocentrum, FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Nový Hradec Králové
Tel.: 495 833 119
E-mail: radovan.maly@fnhk.cz

 • MUDr. Eva Drbohlavová

Pokladník 

Centrum laboratorní medicíny, klinické hematologie KN Liberec, a.s.
Husova 357/10, 460 63 Liberec
Tel.: 485 312 538
E-mail: eva.drbohlavova@nemlib.cz

 • prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

       Místopředseda

IV. interní klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Nový Hradec Králové
Tel.: 495 833 843

E-mail: petr.dulicek@fnhk.cz

  • Mgr. Ivana Malíková

Místopředseda

CHL ÚLBLD, VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 878
E-mail: malikova.ivana@vfn.cz

 • doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M.

veděcký sekretář 

Klinika anesteziologie, resusc. a intenz. medicíny, VFN

Karlovo nám.32, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 243
E-mail: jan.blaha@vfn.cz

 • doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Oddělení dětské hematologie, FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 532 234 244

E-mail: jblatny@icloud.com

 • doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

FN Plzeň
E. Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň 3
Tel.: 377 402 375

E-mail: hirmerova@fnplzen.cz

 • doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

II. interní klinika VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 605
E-mail:  pavel.jansa@vfn.cz

 • MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

 

II. Anesteziologicko- resuscitační oddělení FN Brno 
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: 532 238 413
E-mail: seidlova.dagmar@fnbrno.cz

 • Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie, FN HK

Sokolská 581, 500 05 Nový Hradec Králové
Tel.: 495 834 612
E-mail: pavel.zak@fnhk.cz

 • MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie, FN Brno – Bohunice 

Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: 532 233 062
E-mail: bulikova.alena@fnbrno.cz

 • RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 977 271

E-mail: ingrid.hrachovinova@uhkt.cz

 • doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Trombotické centrum ÚLBLD, VFN
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 966 359
E-mail: tomas.kvasnicka@vfn.cz

 • Doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

FN Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 9
Tel.: 588 443 293

E-mail: ludek.slavik@gmail.com

Revizní komise

 • MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

FN Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 9
Tel.: 558 443 950
E-mail: hlusian@fnol.cz

 • MUDr. Milan Košťál, Ph.D.

IV. Interní klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 843
E-mail: milan.kostal@fnhk.cz

 • MUDr. Zuzana Thibaud

FN  Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Nový Hradec Králové
Tel.: 731 729 915
E-mail: zuzana.thibaud@fnhk.cz

 • Mgr. Jana Svatošová

sekretářka

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba
Tel.: 777 665 440

E-mail: jana.svatosova@fno.cz