XVII. česko - slovenské sympozium s postgraduální tematikou Mikulov

Hlavními tématy letošního sympozia budou:
- Akutní a pozdní komplikace žilní trombózy
- Aneurysma aorty, tepen a žil
- Kritická končetinová ischemie
XXV. světový angiologický kongres
informace a program: www.iua2012.org, registrace českých účastníků: www.angiology.cz