Výbor ČSTH ČLS J.E.P

 • Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.
  Předseda

ÚHKT
U Nemocnice 1, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 977 208

E-mail: dyr@uhkt.cz

 • Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
  1. místopředseda

FN Brno-Bohunice, OKH
Jihlavská 20, 639 00 Brno
Tel.: 532 233 063
Fax: 532 233 613
E-mail: m.penka@fnbrno.cz

 • MUDr. Peter Salaj
  2. místopředseda

T&H Centrum
Žukovského 887, 161 00 Praha 6
Tel.: 233 931 196

E-mail: peter.salaj@uhkt.cz

 • Doc.MUDr. Petr Dulíček, PhD.
  3. místopředseda

IV. interní klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 843, 848

 E-mail: PetrDulicek@seznam.cz

 • Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
  Vědecký sekretář

II. interní klinika VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 2630, 2699
Fax: 224 91 2154
E-mail: jansapavel@yahoo.com

 • RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
  Pokladník

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 977 251

E-mail: ingrid.hrachovinova@uhkt.cz

 • Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Trombotické centrum ÚLBLD, VFN
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 966 6413
Fax: 224 966 6414
E-mail: kvasnicka.jan@vfn.cz

 • MUDr. Jaromír Gumulec

Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: 597 372 296

E-mail: jaromir.gumulec@fno.cz

 • Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Trombotické centrum ÚLBLD, VFN
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 6359

E-mail: tomas.kvasnicka@seznam.cz

 • MUDr. Alena Bulíková, Ph.D.

FN Brno-Bohunice, OKH
Jihlavská 20, 639 00 Brno
Tel.: 532 233 062

E-mail: abulik@fnbrno.cz

 • Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

FN Brno – Odd. dětské hematologie
Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 532 234 244

E-mail: jblatny@icloud.com

 • Prof. MUDr. Malý Jaroslav, CSc.

IV. interní klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 832 686, 690
Fax.: 495 832 011
E-mail: maly@fnhk.cz

 • Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

Anesteziologické oddělení G-P klinika, VFN
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 7241
E-mail: an.Blaha@vfn.cz

 • Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábř. 157, 147 01 Praha 4
Tel.: 296 511 200
Fax: 294 511 296
E-mail: cgps.predseda@updm.eu
E-mail 2: reditel@updm.eu

Revizní komise

 • Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
  Pokladník

1. chirurgická klinika VFN
U Nemocnice 2, Praha 2
Tel.: 224 96 2267
Fax: 224 92 2272
E-mail: krskaz@vfn.cz

  • Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Angiocentrum, FN Hradec Králové
Sokolská 583, 500 05 Hradec Králové 5
Tel.: 495 833 119/3243
E-mail: radovan.maly@fnkv.cz

  • Mgr. Ivana Malíková

CHL ÚLBLD, VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 2878
E-mail: Ivana.Malikova@vfn.cz

Kontakt

  • prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.
   Předseda

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Tel.: 221 977 208
E-mail: jan.dyr@uhkt.cz