Výbor ČSTH ČLS J.E.P

 • prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
  Předseda

Oddělení klinické hematologie, FN Brno – Bohunice
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: 532 233 063

E-mail: penka.miroslav@fnbrno.cz

 • doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

     Statutární místopředseda

Trombotické centrum ÚLBLD, VFN
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 6359
E-mail: tomas.kvasnicka@seznam.cz

 • doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

       místopředseda

IV. interní klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 843, 848

E-mail: petr.dulicek@fnhk.cz

 • doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
  Vědecký sekretář

II. interní klinika VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 2630, 2699
Fax: 224 91 2154
E-mail:  pavel.jansa@vfn.cz

 • MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.

     místopředseda

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba
Tel.: 597 372 296

E-mail: jaromir.gumulec@fno.cz

 • doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Oddělení dětské hematologie, FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 532 234 244

E-mail: jblatny@icloud.com

 • doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

Klinika anesteziologie, resusc. a intenz. medicíny, VFN

Karlovo nám.32, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 7241
E-mail: jan.blaha@vfn.cz

 • MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie, FN Brno – Bohunice 

Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: 532 233 062
E-mail: abulik@fnbrno.cz

 • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábř. 157, 147 01 Praha 4
Tel.: 296 511 200

E-mail: reditel@updm.eu

 • RNDr. Ingrid Hrachovinová

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 977 251

E-mail: ingrid.hrachovinova@uhkt.cz

 • prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Trombotické centrum ÚLBLD, VFN 
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 6413
E-mail: jan.kvasnicka@vfn.cz

 • prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

IV. interní klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 832 686, 690
E-mail: maly@fnhk.cz

 • doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika UJEP a MNUL
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.:
E-mail: bindert@seznam.cz

 • MUDr. Karel Roztočil

Klinika transplantační chirurgie, IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Tel.: 326 052 238
E-mail: karel.roztocil@ikem.cz

 • MUDr. Eva Drbohlavová

Krajská nemocnice Liberec – Oddělení klinické hematologie
Husova 10, 460 63 Liberec
Tel.: 485 312 538
E-mail: eva.drbohlavova@nemlib.cz

Revizní komise

  • Mgr. Ivana Malíková

CHL ÚLBLD, VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 96 2878
E-mail: Ivana.Malikova@vfn.cz

  • doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Angiocentrum, FN Hradec Králové
Sokolská 583, 500 05 Hradec Králové 5
Tel.: 495 833 119/3243
E-mail: radovan.maly@fnkv.cz

 • prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

1. chirurgická klinika VFN
U Nemocnice 2, Praha 2
Tel.: 224 96 2267
Fax: 224 92 2272
E-mail: zdenek.krska@vfn.cz