ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J.E.PURKYNĚ Č.1190

pořádá

2. NÁRODNÍ KONGRES

ČSTH ČLS JEP 2008
Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy,diagnostika, prevence a léčba.

20. – 21. listopadu 2008
Clarion Congress Hotel Prague
Náměstí OSN, 109 00 Praha 9
(metro B „Vysočanská“)

http://www.congressprague.cz/kongresy/2-narodni-kongres-csth-cls-jep-2008.html

POZVÁNKA

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
srdečně Vás zveme k účasti na 2. národním kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 20. – 21. listopadu 2008 v nově otevřeném kongresovém centru – Clarion Congress Hotel Prague.
Chceme navázat na úspěšný 1. národní kongres z roku 2007, dále rozšířit, zkvalitnit a zintenzivnit vědecký program a dát více prostoru pro diskuse a volné výměny názorů.
Hlavním tématem vědeckého programu bude:
„Trombofilie a trombotické stavy,diagnostika, prevence a léčba“.
Účast na kongresu je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK a bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Součástí programu bude samostatná sekce středně zdravotnického personálu, která je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 432/2004 Sb.
V této pozvánce najdete všechny nezbytné informace pro registraci na kongres, včetně vloženého registračního a ubytovacího formuláře, informace k vědeckému a společenskému kongresovému programu. Souběžně s distribucí pozvánky otevíráme na adrese http://www.congressprague.cz/csth08 internetovou prezentaci kongresu. Najdete zde vždy nejaktuálnější informace k organizaci a programu. Prostřednictvím této internetové prezentace se můžete registrovat, objednávat si veškeré služby, přihlásit se k aktivní účasti, atd. Využijte proto této možnosti, která je pro Vás nejjednodušší a nejlevnější!
Naším přáním je zejména Vaše co nejširší a fundovaná aktivní účast. Věříme, že vypsaná vědecká témata zakládají dostatek námětů pro Vaši aktivitu.
K účasti na kongresu zveme i odborné firmy. Jejich prezentace jsou tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky.
Naším cílem je zajistit atraktivní vědecký program v kombinaci s neformální atmosférou setkání Vás všech. Součástí doprovodného programu kongresu proto bude společenský večer s programem.
Věříme, že přijmete naše pozvání, a těšíme se na setkání v Praze.

Prof.MUDr. Jan Kvasnička,DrSc.,
předseda ČSTH ČLS JEP,
prezident kongresu

Aktuální informace o kongresu najdete na www.congressprague.cz/csth08

ZÁKLADNÍ INFORMACE

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Čtvrtek 20. – pátek 21. listopadu 2008
Kongresové centrum – Clarion Congress Hotel Prague
Náměstí OSN, 109 00 Praha 9
(metro B „Vysočanská“)

POŘADATEL KONGRESU
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
ve spolupráci s Českou asociací sester

Vědecký výbor kongresu
Prof.MUDr.Jan Kvasnička, DrSc.,Trombotické centrum VFN Praha
Předseda ČSTH ČLS JEP

Doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., ÚPMD Praha
Místopředseda ČSTH ČLS JEP

MUDr.Pavel Jansa, II.interní klinika VFN Praha
Vědecký sekretář ČSTH ČLS JEP

Doc.MUDr.Zdeněk Krška,CSc.,1.chirurgická klinika VFN Praha
Člen výboru ČSTH ČLS JEP

Doc.MUDr.Jiří Bauer,CSc., Neurochirurgická klinika VFN Praha
Člen výboru ČSTH ČLS JEP

Doc.MUDr.Petr Dulíček,PhD., FN Hradec Králové
Člen výboru ČSTH ČLS JEP

RNDr.Ingrid Hrachovinová,ÚHKT Praha
Člen výboru ČSTH ČLS JEP

Prof.Ing.Jan E.Dyr,DrSc., ÚHKT Praha
Vedoucí sekce ČSTH ČLS JEP

Doc.MUDr.Leopold Pleva,CSc.,
Traumatologické centrum, FNsP Ostrava
Člen výboru ČSTH ČLS JEP

MUDr.Peter Salaj, ÚHKT Praha
Člen výboru ČSTH ČLS JEP

MUDr.Jiří Valenta, KAR VFN Praha
Člen výboru ČSTH ČLS JEP

Koordinátor vědeckého programu
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.,
Trombotické centrum VFN
Karlovo nám. 32, Praha 2
tel./fax 22496 6412, sekr. 6414
e-mail: kvasnicka.jan@vfn.cz

MUDr. Zuzana Kudrnová
Trombotické centrum VFN
Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2
tel/fax: +420 224 966 414
e-mail: kudrnovaz@seznam.cz

Koordinátor programu sekce sester
Dagmar Škochová
Tel.: +420 224 962 210
Fax: +420 224 917 672
E-mail: skochova.dagmar@vfn.cz

Oficiální webová adresa kongresu
www.congressprague.cz/csth08

TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU

Trombofilie a trombotické stavy:
- v chirurgických oborech,
- v interních oborech,
- v onkologii,
- v pediatrických oborech,
- v neurochirurgických oborech.
Technologie a technika vyšetřování analyzátorem CoaguChek®. Varia.

Vědecký program kongresu bude průběžně aktualizován na www.congressprague.cz/csth08 Kompletní vědecký program bude na http://www.congressprague.cz/kongresy/2-narodni-kongres-csth-cls-jep-2008.html zveřejněn 31.října 2008. Programový bulletin obdrží každý registrovaný účastník při své akreditaci na místě.

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posteru. Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 30. září 2008. Vaši přihlášku včetně abstrakt podávejte výlučně on-line prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti na www.congressprague.cz/csth08.
Do programu kongresu budou přijaty pouze ty přihlášky, jejichž součástí bude příslušný abstrakt (abstrakt zasílejte ve strukturované formě – úvod, metody, výsledky, závěr).
.

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

Organizátor kongresu zajistí audiovizuální techniku a obsluhu pro všechny prezentace přihlášených účastníků. Pokyny a pravidla k audiovizuální technice jsou k dispozici na www.congressprague.cz/csth08.

ORGANIZÁTOR KONGRESU

Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Koordinátoři pro registraci a ubytování: Radka Polincová, Petra Revická
Tel.: +420 241 445 759
Fax: +420 241 445 806
E-mail: office@congressprague.cz
Koordinátor pro organizaci, doprovodnou výstavu firem, společenský a doprovodný program:
Pavel Revický, pavel.revicky@congressprague.cz, GSM: 724 264 870

REGISTRACE

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Kategorie účastníků registrace do 30. 9. 08 registrace do 31. 10. 08 registrace do 15. 11. 08*
Lékař-člen ČSTH 500 600 750
Lékař -ostatní účastník 600 700 850
Postgraduální student/ lékař před I. atestací ** 300 400 550
Zdravotní sestra - člen ČAS 200 250 350
Zdravotní sestra - nečlen ČAS 300 350 450
Jednodenní registrace 300 350 450

* Registrace je platná dnem doručení přihlášky a připsání zaplaceného registračního poplatku na účet organizátora. Registrace dne 16. 11. 08 a později je považována za registraci na místě. K registračnímu poplatku se při registraci na místě účtuje doplatek 50 Kč (doplatek zahrnuje DPH dle platné sazby).

** Podmínkou pro registraci v kategorii postgraduální student / lékař před I. atestací je (u postgraduálního studenta) předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu současně s přihláškou k účasti nebo (u lékaře před I. atestací) dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště.


Registrační poplatek s výjimkou jednodenní registrace zahrnuje: • účast na odborném programu
• vstup na doprovodnou výstavu firem
• kongresovou tašku a materiály vydané pořadatelem
• programový bulletin a sborník abstrakt
• občerstvení (coffee breaks) v průběhu programových přestávek
• příspěvek pořadatele na cenu oběda*
• vstup na akce doprovodného a společenského programu podle inzerovaných pravidel

* registrovaní účastníci si mohou on-line objednat nebo v registračním centru zakoupit oběd za doplatek 200 Kč na příslušný den

Registrace

Registrovat se na kongres je možné následovně:
Faxem / poštou Registrační formulář si můžete stáhnout nebo vytisknout na www.congressprague.cz/csth08..
Formulář vyplňte a zašlete poštou na adresu Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, nebo faxem na č. +420 241 445 806.

Internetem (on-line registrace)
Registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/csth08.
Formulář vyplňte a odešlete jej pomocí aktivního tlačítka Odeslat.
Po odeslání správně vyplněného formuláře se na monitoru Vašeho PC objeví informace, že Vaše registrace byla doručena.

Manuál pro registraci:
1. Odešlete vyplněný registrační formulář s Vaší funkční elektronickou adresou.
2. Po doručení formuláře Vaši registraci obratem zpracujeme.
3. Na Vaši elektronickou adresu obdržíte výzvu k úhradě (obsahuje všechna nezbytná data a údaje k provedení platby).
4. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná.
5. Případné nedoplatky / přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Účastníkovi – prvnímu autorovi, jehož přihláška k aktivní účasti byla přijata a zařazena do odborného programu, bude poskytnuta bezplatná registrace. Registrace pro reprezentanty firem je upravená podle zvláštních pravidel.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

Hotelové ubytování si můžete vybrat z nabídky hotelů a objednat prostřednictvím registračního formuláře. V nabídce je kongresový Clarion Hotel Prague a další hotely, které jsou v jeho blízkosti. Všechny hotelové pokoje v nabídce mají standardní vybavení (vana / WC nebo sprcha / WC). Cena ubytování je za osobu, lůžko a jednu noc. Cena zahrnuje snídani a DPH dle platné sazby. Objednávka hotelového ubytování je platná v okamžiku, kdy organizátor obdrží registrační formulář s vyznačeným vybraným hotelovým ubytováním a příslušnou platbu odpovídající ceně objednaného ubytování.

Nabídka hotelového ubytování
Clarion Congress Hotel Prague, 4*
Standard
Jednolůžkový pokoj 2.700 Kč
Dvoulůžkový pokoj 1.600 Kč
Executive Jednolůžkový pokoj 3.600 Kč
Dvoulůžkový pokoj 1.980 Kč

Hotel Carol, 3*
Jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
Dvoulůžkový pokoj 880 Kč
Třílůžkový pokoj 680 Kč

Hotel Bohemika, 3*
Jednolůžkový pokoj 1.300 Kč
Dvoulůžkový pokoj 950 Kč

Hotel Esprit, 3*
Jednolůžkový pokoj 1.300 Kč
Dvoulůžkový pokoj 850 Kč
Třílůžkový pokoj 700 Kč

Další podrobné informace k hotelům v nabídce jsou k dispozici na www.congressprague.cz/csth08.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Čtvrtek 20. listopadu, 20.00 – 23.30
Stylový společenský večer s občerstvením a programem
Vstupné:
pro registrované lékaře a středně zdravotnický personál – 200 Kč,
pro reprezentanty firem a ostatní zájemce – 400 Kč.

Zájemci o účast si mohou vstupenku zakoupit on-line nebo v limitované kapacitě na místě v registračním centru kongresu dne 20. listopadu do 12.00 hod.
Podrobné informace k programu společenského večera budou k dispozici na www.congressprague.cz/csth08.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

30. září 2008
Nejvýhodější termín pro registraci (doručení registračního formuláře, úhrada registračního poplatku) a rezervaci hotelového ubytování. 15. říjen 2008
Konečný termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně abstrakt.
15. listopad 2008
Konečný termín pro on-line registraci (doručení registračního formuláře, úhrada registračního poplatku).
19. listopad 2008 ( 17.00 – 21.00)
Registrace na místě.

Podrobné a aktuální informace k 2. národnímu kongresu ČSTH ČLS JEP 2008, včetně on–line registrace, přihlášky k aktivní účasti, rezervace hotelového ubytování a dalších služeb najdete na www.congressprague.cz/csth08.